10. al-Albânî och politisk aktivism

För det åttonde sade han att al-Albânî hade en politisk läggning. Den lögnen är minst sagt som den föregående. Att en illasinnad människa anklagar en man som ägnade sitt långa liv åt att vistas i religiösa bibliotek, mellan deras bokhyllor, forskade och antecknade, författade för framtida generationer, rensade Sunnah från allt obehörigt som påhittade och svaga hadîther och offrade sin vila, sin sömn, sin livsnjutning, sin tid och sitt nittioåriga liv för att förse Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund med väldigt nyttiga böcker – att anklaga honom för politiska motiv bara för att han har sagt några enstaka saker som också kan förstås på ett bra sätt är inget annat än orättvist och lögnaktigt.

Jag tar avstånd från denna orättvisa och lögn inför Allâh! Jag påstår inte att Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) drog felfria slutsatser, oavsett om de handlade om Fiqh eller klassificering av hadîther. Han var emellertid som alla andra Mudjtahidûn; om han hade rätt, belönades han två gånger, och om han hade fel, belönades han en gång1. Ibland kunde han dra udda slutsatser, men allas ord, bortsett från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord, accepteras och avslås.

1Abû Dâwûd (3574) och Ibn Mâdjah (2314). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (1872).