1. Ett lömskt krig mot Salafs metodik

al-Halabî som tror att han kan! Håll igen din villfarelse och prövning. Ditt orättvisa och vrånga krig mot Salafs metodik och Salafiyyûn har pågått i flera år nu. Antingen är du stödd av folk som är ute efter Salafs metodik och grunder för att bekriga Ahl-us-Sunnah och försvara lögnarna, vilket är klart och tydligt för varje skarpsinnig Salafî. Eller också är det på ditt egna lömska initiativ som har Salafs metodik och Salafiyyûn i sikte.

Du har stiftat flera principer för att ta slut på Salafs metodik. Bland andra accepterar du inte Tabdî´ på en vilsen individ, oavsett hur vilsen han är, förrän det finns en samstämmighet om det. Så om tiotals lärda från Ahl-us-Sunnah gör Tabdî´ på en individ, så är en sådan Tabdî´ otillåten att acceptera enligt din förstörda princip. Vilket försvar av de vilsna är värre än detta lömska försvar? Vilket krig mot Ahl-us-Sunnah och deras principer är värre än ditt krig? Din princip konfronterar Ahl-us-Sunnahs principer och all den möda som de har lagt ned för att försvara religionen och döma Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâl, alltsedan Salafs dagar fram till skrivande stund.