´Îsâs (Jesus) nedstigning till jorden och strid mot kättarna

Författare: Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî
Källa: ash-Sharî´ah, sid. 388-390
Dâr al-Kitâb al-´Arabî
Fotnoter: darulhadith.com
publicerad
01.01.2008

311 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Ibn Maryam kommer att stiga ned som en rättvis domare. Han
kommer att slå sönder korset, döda grisen och avskaffa Djizyah [1] . Pengarna kommer att flöda så pass, att ingen kommer
att ta emot dem.” [2]

312 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Profeterna har olika mödrar men deras religion är en. Ingen
människa är närmare ´Îsâ bin Maryam än mig, ty det finns ingen profet
mellan oss två. Han kommer att stiga ned. När ni ser honom, skall
ni känna igen honom. Han är av medellängd och han är ljus. Det är som
om hans hår droppar även om det inte är vått. Han kommer att
slå sönder korset, döda grisen och avskaffa Djizyah. Pengarna kommer
att flöda. Han kommer att strida mot människorna för Islâms sak, till
dess att Allâh låter honom utrota alla religioner utom Islâm och
döda den enögde lögnaren, villfarelsens messias. Därefter kommer det att
råda fred på jorden. Lejon kommer att ströva med kameler,
tigrar med kor och vargar med får, och barn kommer att leka med
ormar. Ingen kommer skada någon. Han kommer att leva i fyrtio år.
Därefter dör han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och då kommer
Muslimerna att be för honom.”
[3]
 

313 – De som kommer att strida med ´Îsâ (´alayhis-salâm) är
Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund. ´Îsâ kommer att strida
mot judarna som kommer att vara tillsammans med ad-Dadjdjâl. ´Îsâ kommer
att döda ad-Dadjdjâl och Muslimerna kommer att döda judarna.

314 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kommer att strida mot judarna och döda dem. Även en sten
kommer att säga: ”Muslim! Det finns en jude här. Kom och döda honom!””
[4]

315 – Abû Mâlik sade om versen

وَإِن
مِّنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ
إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ
بِهِ قَبْلَ
مَوْتِهِ

”Och bland Bokens folk
finns ingen som inte före sin [5] död tror på honom” [6] :

”Detta kommer att ske när ´Îsâ bin Maryam (´alayhis-salâm)
stiger ned till jorden. Då kommer det inte att finnas någon
bland Bokens folk som inte tror på honom.” 

316 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade om samma vers:

”Det kommer att finnas människor från Bokens folk som
kommer att uppleva ´Îsâ bin Maryams (´alayhis-salâm) nedstigning. Då
kommer de att tro på honom:

وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ
يَكُونُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا

”Och hans skall vittna
mot dem på Uppståndelsens dag.”” [7]


[1] Imâm an-Nawawî (rahimahullâh) sade:
”Det korrekta är att han inte kommer att acceptera den och att Islâm är
det enda han kommer att acceptera från de otrogna. Om någon
av dem betalar Djizyah till honom, kommer han att avvisa den. Det enda
han kommer att acceptera är Islâm eller strid.” (Sharh Sahîh Muslim (2/163))

[2] Muslim (242), Ahmad (2/493), Ibn Hibbân (6816)
m fl.


[3]
Abû Dâwûd (4324), ´Abdur-Razzâq (20845), Ahmad (2/406)
m fl. al-Albânî sade: ”Autentisk.” (Sahîh Sunan Abî Dâwûd (3/32))

[4] al-Bukhârî (2222), Muslim(2921), at-Tirmidhî (2236)
m fl.

[5] Imâm at-Tabarî (rahimahullâh) sade:
”Qur’ân-tolkarna är oense kring denna vers betydelse. Vissa av dem sade
att det betyder att de kommer att tro på ´Îsâ innan han dör. Detta
betyder att alla människor kommer att tro på honom när han stiger
ned för att strida mot ad-Dadjdjâl. Då kommer alla religioner bli
till en och det är den Islâmiska och monoteistiska religionen som är Ibrâhîms
(´alayhis-salâm) religion.

Andra har sagt att alla bland
Bokens folk kommer att tro på ´Îsâ innan de dör. Detta betyder att
när de väl håller på att dö, klargörs sanningen och lögnen
för dem. Det finns inte en människa som håller på att dö,
utan att hon ser hur sanningen skiljs åt från lögnen i hennes
religion.” (Djâmi´-ul-Bayân (4/26-28))

[6] 4:159.

[7] 4:159.